Motorverzekeringen

Bij een motorverzekering kennen we 4 soorten dekkingen.

WA

Bij deze dekking bent u verzekerd voor schade die u met uw motor aan derden toebrengt tot een bedrag van
€ 2.500.000,- voor zaakschade, en € 5.000.000,- voor schade aan personen.

WA Gedeeltelijk Casco

Naast diefstal bent u tevens verzekerd voor schade buiten uw schuld, zoals brand, storm en natuurschade.

WA Volledig Casco

Naast de gebeurtenissen die onder de gedeeltelijk casco dekking vallen zijn alle van buitenkomende onheilen onder deze dekking verzekerd. Tevens is schade aan de helm en kleding gratis meeverzekerd tot een bedrag van € 1.500,- per opzittende.

WA Volledig Casco + 3 jaar aanschaf- / taxatiewaarde

Wanneer u kiest voor de dekking met garantie, kiest voor 100% zekerheid. Uw motor is nu gedurende de eerste drie jaar na aanschaf of taxatie gegarandeerd tegen deze waarde verzekerd. Er vindt dus geen afschrijving plaats!